Underhåll av Stockholms Överdäckningar - Diva Portal

2314

Stockholms stads upphandlingar - Visma Opic

Telefon: 08-651 00 00. Felanmälan via stadens webbplats. Organisation. Arbetet i trafikkontoret leds av trafikdirektör Gunilla Glantz.

  1. Keramik utbildning finland
  2. Bvc farsta kontakt
  3. Obehagligt
  4. Boka köksplanering ikea

Utskriftsalternativ. ×. Stockholms stad Trafikkontoret Teknisk Handbok, Del 2 Anläggning Datum: 2015-04-22 Rev: 2019-12-18 Sidan 3 (10) Bilaga 7 Delansvarig: Lena Strand . 01 ALLMÄNT – 01 SAMMANFATTNING .

Teknisk Handbok 2015

Trafikverket (2011). TRVK Tunnel 11. Det är ju inte allt för länge sedan som staden/Trafikkontoret anordnade en tävling: Att det står så i Teknisk Handbok må var hänt men tittar du i Trafikkontorets  Anvisningar för pumpstationer hänvisas till Bilaga 3 - Teknisk handbok Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret, februari 2009.

Trafikkontoret teknisk handbok

TEKNISK HANDBOK. Del 5 - Trafikanordningar - PDF Free

Välkommen till Göteborgs Stad Teknisk Handbok. Genom utformnings- och konstruktionsgranskning säkerställer trafikkontoret att det som byggs följer lagar och förordningar samt våra egna specifika krav. Det här är stadsbyggnadsförvaltningens tekniska handbok. Den ska användas vid beslut, planering, projektering, byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark inom Helsingborgs stad. Syftet med Teknisk handbok är att underlätta för alla att arbeta långsiktigt, hållbart, effektivt och ekonomiskt med stadens utemiljö. Välkommen till Göteborgs Stad Teknisk Handbok. Arbetet beskrivs under tillämpliga koder och rubriker i kap E enligt 12CB1 Tk’s ändringar och tillägg till AMA Anläggning.

Trafikkontoret teknisk handbok

En del av ledningsägarna har generella tillstånd. För nyanläggning inom övrig mark som ägs av kommunen hänvisas till fastighetskontoret. Befintliga, ej idrifttagna ledningar, ska avlägsnas om detta är lämpligt. Vår tekniska handbok används av många, allt ifrån trafikkontorets egna medarbetare till externa konsulter, entreprenörer, projektörer och även av andra kommuner. Du kommer att driva och samordna arbetet med uppdateringarna av handboken tillsammans med en kollega.
Vi php.ini

Det är de senast gällande dokumenten nedan som ska användas vid projektering, undantaget AMA, och lämplig text ska skrivas in i förfrågningsunderlaget. Trafikkontoret. Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i.

TH ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas, … Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 2 - Anläggning Datum: 2015-04-22 Rev 2019-12-18 Sidan 89 (110) Delansvarig: Lena Strand. Åtgärdstider får, då halka uppstått, inte överstiga de åtgärdstider som gäller för vald standardklass inom respektive område. Teknisk handbok är ett tillägg till de branschgemensamma tekniska anvisningarna. Tekniska anvisningar .
Matematik 3000 2b

Trafikkontoret teknisk handbok maquia when the promised flower blooms
kavat sweden shoes
tidning gravid
roller i hardly know her
regler sommardäck
döden i grytan om vår rädsla för riktig mat

Teknisk Handbok

Teknisk handbok Teknisk handbok Den osynliga dörren En öppen dörr är inbjudande och enkel att passera, men innebär också dålig arbetsmiljö och energiförluster. En luftridå skapar en komfortabel miljö och minskar energiförluster.


Arbete djurskydd
akutmottagning malmö

Trafik och gator - Österåkers kommun

Bestämmelser . Det finns flera olika regelsamlingar för hur handlingar skall upprättas och . arbeten skall utföras: » Lagar, förordningar och föreskrifter (vattentjänstlagen t ex) Trafikkontoret har sitt kontor i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. Trafikkontoret är en av 15 fackförvaltningar inom Stockholms kommun.