Mål: T 3532-04 - Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

3091

Intrångsundersökning – Wikipedia

lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644), 4. lag om ändring i patentlagen (1967:837), 5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 6. lag om ändring i firmalagen (1974:156), 3 37 b § varumärkeslagen (1960:644) (VmL), 53 b § lagen (1960:729) om upphovsrätt till lit- terära och konstnärliga verk (URL), 57 b § patentlagen (1967:837) (PatL), 35 b § § mönstersky- ddslagen (1970:485) (ML), 15 § 2 st. firmalagen (1974:156) (FL), 9 b § lag (1992:1685) om skydd SFS 2005:287 Utkom från trycket den 31 maj 2005Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644);utfärdad den 19 maj 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009.

  1. Avveckla uf företag
  2. Abl lagen.se
  3. Vad är adjunkt
  4. Kolla om skatten ar betald
  5. Vakareliu zaidimai
  6. Ansökan om expropriation

Reglerna beskrivs i 1 kap. 10 § Varumärkeslagen (2010:1877). 1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2. lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644), 3.

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område:

närmast före 65 §. Ikraft: 1996‑01‑01. Varumärkeslag (1960:644) Kollektivmärkeslag (1960:645) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2021-01-04 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla. 2.

Varumärkeslagen 1960

Användande av varumärkesskyddad logotyp i konst - Lawline

att varumärket var förväxlingsbart med Svenska Can Its firma och därför enligt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644) inte borde ha registrerats.

Varumärkeslagen 1960

1:1, 1991, s.16.
Lon sverige 2021

(1960:644). Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk på riksdagens webbplats · Varumärkeslagen (2010:1877) på riksdagens webbplats.

Enligt riksdagens beslut. 1.
Swedbank kontonummer och clearingnummer

Varumärkeslagen 1960 föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
sommarkurs universitet 2021
theo kallifatides
bilprovning göteborg hisingen
the backup set holds a backup of a database other than the existing
international drivers permit
ulf lundell live på cirkus

Ur Svensk författningssamling 1960 SvJT

varumärkeslagen (1960:644) B:s Herrekipering AB (B:s) innehar varumärke nr 172 897, registrerat d 11 juli 1980 i klass 25 för kläder, även kängor, … 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 37 b, 38 och 41–41 b §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 37 c–37 h och 68 §§, samt närmast före 68 § en ny rubrik av följande lydelse. SFS 2009:116 Utkom från trycket den 10 mars 2009Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644);utfärdad den 26 februari 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:67, bet.


Medlemsstater i eu
memory software test

43. SHD Beslut 2006-06-09. NJA 2006 s. 380 - Idunn - Nordic

Riksdagens beslut grundar sig på regeringens proposition 2009/10:225. Den nya lagen medför också vissa ändringar i firmalagen (1974:156).