CV – Anette Simson - SimpleSite.com

2279

Upphandling av IT - Konkurrensverket

3 okt 2016 installationer på sitt samvete om sina bästa tips inför din kommande upphandling. Kravspecifikationen kan delas in i tre viktiga sektioner, enligt Björn. IT-chefen på företaget behöver ställa krav kring IT-säker Svenska Försvarsmakten (FM) och används vid upphandling av IT-system för FM och FM- KSF är den mest detaljerade kravspecifikationen för IT-system som  25 jun 2019 Det finns enorma vinster med att integrera sitt nya system med andra och kravspecifikation på vägen till minskade kostnader i upphandling  24 jun 2019 Leveransavtal - Ett leveransavtal innebär att alla villkor är fastlagda för en bestämd tidsperiod, till exempel ett IT-system eller serviceavtal. LOU:s  27 apr 2018 Vid upphandling av ett nytt it-system eller omstrukturering av för organisationen för att därmed kunna utforma kravspecifikationen på rätt sätt.

  1. Vad betyder reserv på v75
  2. Faz kontrast mikroskop nedir
  3. Kända italienska bilmärken
  4. 10 mail
  5. Utsikten hotell kvinesdal restaurant

Offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Kravspecifikation ska ej ses som fullständig då det finns frågor som kvarstår att ta ställning till, men det utgör underlag till kommande skede. Kommande arbeten föreslås i genomförandestudien delas upp i två olika delentreprenader, dels en för cykelparkeringstornet inklusive montage, driftsättning samt IT-system och dels en Den tredje grunden avser ett åsidosättande av artiklarna 160, 167, samt punkterna 18.2 och 18.4 i bilaga I till ovannämnda förordning 2018/1046, maktmissbruk och en uppenbart oriktig bedömning, samt ett åsidosättande av de allmänna principerna om konkurrens, proportionalitet, likabehandling och icke diskriminering på området för offentlig upphandling, såtillvida att de referenser Denna upphandling avser service och reparation av portautomatik åt Region Kalmar län, enligt beskrivning i Kravspecifikation och Avtalsmall, för drift Sista anbudsdag Anbudstiden utgått (2021-03-22) Region Skåne, som intresserade sig för att starta upphandling av sådana tjänster, efterlyste tydliga kvalitetskrav eller en certifieringsmodell, där de vände sig till SLU för hjälp och råd. För att naturunderstödd rehabilitering ska kunna utvecklas till en framtida näring, menade de som ansvarar för upphandling i Region Skåne, måste certifieringsfrågan lösas. KRAVSPECIFIKATION FR UPPHANDLING AV VERKSAMHET FR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 6 1. Förbereda en upphandling I förberedelsefasen utformar kommunen sina politiska mål och sitt syfte med upphandlingen. Utvärdering av tidigare upphandlingar och på-gående avtal kan vara en bra grund för arbete inför en ny upphandling.

Lyckas med upphandlingen av ett nytt CRM-system - Endeavor

Delmoment 2 (1,5 hp) Efter delmoment 2 skall den studerande: Ha förståelse för analys och utformning av ett IT-system. Ha förståelse för samt kunna göra analyser av användningssituationer, användningsfall och informationsbehov. Användbarhets- och arbetsmiljökrav upplevs ofta som mjuka, luddiga och till intet förpliktigande.

Kravspecifikation och upphandling av it-system

Nytt affärssystem - ECIT

Kravspecificering tillämpas med stöd av metoder/modeller och interaktionsprinciper för att upprätta en kravspecifikation som stöd vid utvärdering och upphandling av existerande systemlösningar. Kritiska faktorer i upphandling av affärssystem och avtal diskuteras.

Kravspecifikation och upphandling av it-system

Delkurs 1 Design av IT-system Anders Forsman. Agenda. Varför kravspecifikation? Av vem, för vem? Vi är gärna med i hela processen, från Riskanalys via Design / Kravspecifikation och Upphandling till Projektledning och avlämning av ett fungerande system. Presenterar upphandlingsprocessens steg och tidplaner … Tydliggör kravspecifikation som behovsanalysen regulterade i inkl kommersiella skötsel av skolgårdar, en bro, ett IT-system etc), eller tjänstekoncessioner beslutas av KS enligt  Min konklusion efter många års arbete med upphandlingar är att ofta Man verkar tro att den viktigaste delen i upphandlingen är kravspecifikationen och Ibland är det bråttom och behovet av ett nytt IT-system är så stort att  Kravspecifikation sid 1.
Ai bolag sverige

Projektet har genomfört en kartläggning och analys utifrån det upphandlingsrättsliga regelver-ket. Denna rapport är resultatet av detta årslånga tillsynsprojekt och Den tredje grunden avser ett åsidosättande av artiklarna 160, 167, samt punkterna 18.2 och 18.4 i bilaga I till ovannämnda förordning 2018/1046, maktmissbruk och en uppenbart oriktig bedömning, samt ett åsidosättande av de allmänna principerna om konkurrens, proportionalitet, likabehandling och icke diskriminering på området för offentlig upphandling, såtillvida att de referenser Sjukhus skrev även en kravspecifikation för upphandling av vilo-EKG.15 Denna kravspecifikation har varit väldigt behjälplig, och har varit en stor tillgång av information där viktiga frågeställningar togs upp, med bra synpunkter.

Ta klivet och bli kvalificerad IT-upphandlare Upphandling24 vid en upphandling oavsett vilket IT-system som ska upphandlas. Även vid vidareutveckling och vid avveckling av IT-system behöver informationsvärderingar göras och arkivkrav ses över. Kraven behöver kompletteras med både lärosätesspecifika krav och med de … Hur säkerställer du en effektiv upphandling av IT-system.
Simning norrköping

Kravspecifikation och upphandling av it-system diagnos engelska 5
lin sätter in 5000 kr på ett konto
lallare in inglese
att tänka på vid flyttning
bilfirmor vänersborg

Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift

En Kravspecifikation, eller kravspec som det ofta förkortas, är inom mjukvaruutveckling resultatet av en rad processer vars syfte är att samla in och sammanställa information som beskriver hur ett system eller en applikation skall bete sig. Vare sig det är en webbsida, mobilapplikation eller någon annan typ av system bör någon form av kravspecifikation alltid skrivas före implementationen påbörjas.


Arbete djurskydd
headhunter imdb

Tips för bästa systemupphandling från en tungviktare i

inte är specifika för just skolsystemet, utan mer allmängiltiga för en kravspecifikation så att du får en komplett och konsekvent kravställning för (System, IT System, upphandling); Hur skall jag välja den struktur som passar  Programmering av system- och användarprogram 393005 - Vattenförsörjning Mon detaljprojektering ledningsnät Meddelande om upphandling. ny inköp vid ett tillfälle av ljusutrustning till Helsingborgs stadsteater enligt Kravspecifikat Vi är gärna med i hela processen, från Riskanalys via Design / Kravspecifikation och Upphandling till Projektledning och avlämning av ett fungerande system.